Цепелини над Србијом

Драган Шалер: Цепелини над Србијом