Приказ књиге: Цивилно ваздухопловство Краљевине Југославије

Чедомир Крунић

Цивилно ваздухопловство Краљевине Југославије Књига 1. Ауторско издање, Београд, 2010., стр.394

 ISBN 978-86-901623-3-8

Ово је прва књига обимне монографије која се односи на целокупно цивилно ваздухопловство Краљевине Југославије и у њој су обухваћени услови за развој цивилног ваздухопловства, развој аеродромске инфраструктуре, домаћи и међународни ваздушни саобраћај.

Књига је подељена на 10 поглавља: 1. Развој ваздушног саобраћаја у Европи, 2. Потешкоће консолидовања нове државе Срба, Хрвата и Словенаца, 3. Аеродромска инфраструктура Краљевине Југославије, 4. Домаће друштво за ваздушни саобраћај Аеропут, 5. Авиони у флоти Аеропута, 6. Особље Аеропута, 7. Безбедност ваздушног саобраћаја, 8. Ликвидација Аеропута, 9. Ваздушни саобраћај страних компанија на територији Краљевине Југославије и 10. Одблесци времена, и има укупно 394 странице. Аутор се позива на укупно 571 референцу а при писању књиге коришћена је изворна грађа  Архива Југославије, Ваздухопловног музеја Београд, Историјског архива Београда, Центра за војнонаучну документацију, информације и библиотекарство, Библиотеке града Београда и Народне библиотеке Србије. Књига је објављена у 300 прмерака, богато је илустрована фотографијама прибављених из часописа, музејских и приватних збирки.

Писана разумљивим и једноставним стилом са обиљем података на основу изворних докумената, ова књига представља изузетно сведочанство о развоју цивилног ваздухопловства на нашим подручјима између два светска рата и тиме попунила празнину у нашој историографији ваздухопловства која се односи на тај период. Доказ квалитета ове књиге су бројна референцирања, на њу иако је књига изашла тек пре нешто више од две године.

Сада је у припреми за штампу други део ове монографије, која обухвата законско уређивање ваздушне пловидбе, спортско ваздухопловство, туристички и приватну авијацију, ваздухопловне школе, ваздухопловна удружења, публикације, изложбе и друге ваздухопловне манифестације, а о њој ће мо детаљније кад књига изађе.

Књигу можете поручити код издавача на мобилни телефон 063/78 22 690