Статут и о Удружењу


Лого Удружења (УНВТС)

Удружења за неговање ваздухопловних традиција Србије (скраћено УНВТС) је нестраначко, невладино и непрофитабилно струковно Удружење грађана које се бави очувањем и неговањем ваздухопловних традиција и преношење тих тековина на шире грађанство, посебно на младе. Циљеви Удружења су историјско, научно и стручно праћење, истраживање и тумачење значајних збивања и достигнућа у свим доменима ваздухопловства. Са богатим искуством својих чланова, Удружење подстиче љубав и интерес за ваздухопловну делатност информисањем, преношењем знања и обучавањем заинтересованих, посебно младих. Својим деловањем и утицајем доприноси да се објективно, научно и сагласно правилима струке заузимају ставови у односу на питања и проблеме у домену ваздухопловне делатности.

Register to read more...