Чедомир Крунић

Цивилно ваздухопловство Краљевине Југославије Књига 2. Ауторско издање, Београд, 2013., стр.455

 ISBN 978-86-901623-4-5

Ово је друга књига обимне монографије која се односи на целокупно цивилно ваздухопловство Краљевине Југославије и у њој су обухваћени: законско уређивање ваздушне пловидбе, спортско ваздухопловство, туристички и приватну авијацију, ваздухопловне школе, ваздухопловна удружења, публикације, изложбе и друге ваздухопловне манифестације

Књига је подељена на 11 поглавља: 1. Ваздухопловна регулатива Краљевине Југославије, 2. Аероклуб "Наша крила", 3. Цивилни ваздухоплови Краљевине Југославије, 4. Дом Аероклуба, 5. Ваздухопловне изложбе, 6. Ваздухопловна удружења, 7. Друштво за снимање из ваздуха а.д. Сивад, 8. Ваздухопловне публикације, 9. Утемељење, развој и еманципација од иностранства ваздухопловства Краљевине Југославије, 10. Стручна терминологија у ваздухопловству Краљевине Југославије и 11. Одблесци времена, и има укупно 455 страница. Аутор се позива на бројне референце а при писању књиге коришћена је изворна грађа  Архива Југославије, Ваздухопловног музеја Београд, Историјског архива Београда, Центра за војнонаучну документацију, информације и библиотекарство, Библиотеке града Београда и Народне библиотеке Србије. Књига је објављена у 300 прмерака, богато је илустрована фотографијама прибављених из часописа, музејских и приватних збирки.

Писана разумљивим и једноставним стилом са обиљем података на основу изворних докумената, ова књига представља изузетно сведочанство о развоју цивилног ваздухопловства на нашим подручјима између два светска рата и тиме попунила празнину у нашој историографији ваздухопловства која се односи на тај период. Читајући ову књигу читалац ће се уверити да је цивилно ваздухопловство Краљевине Југославије било неоправдано у сенци Војног ваздухопловства иако је сачињавало један његов део. Књига ће сигурно бити незаобилазни приручник свима онима који се баве историјом ваздухопловства Краљевине Југославије.

Књигу можете поручити код издавача на мобилни телефон 063/78 22 690