Др Всеволод Сисојев дипл. инж.
фотографија из 1935. године

др. Всеволод Сисојев, дипл. инж. (Харков 27.02.1903. - Београд ... ) машински, електротехнички и ваздухопловни инжењер, пројектант аеротунела, начелник одељења за аеродинамику Ваздухопловнотехничког Института (ВТИ) – Жарково у Београду.

Биографија

В. Сисојев је рођен у Харкову (Царска Русија сада Украјина) 27.02.1903. Са родитељима је дошао 1919. у Краљевину СХС и настанили су се у Београду. Гимназију је завршио 1922. у Београду а фебруара 1927. дипломирао је на Машинском одсеку ТФ у Београду. Југословенско држављанство је примио 1929. године.

Радна биографија

Више година је радио у својству инжењера-практичара у разним предузећима на пословима пројектовања и одржавања електро-машинске опреме. По конкурсу Команде ваздухопловства (КВ) примљен је 1932. у Техничку службу Војног ваздухопловства (ВВ) а почетком 1935. изабран је за државног питомца и упућен на Вишу националну ваздухопловну школу Ecole Nationale Superieure de l´Aeronautique (ENSA) у Паризу, коју је као други у рангу завршио октобра 1936. године. Од тада до 1941. радио је у КВ на проблемима механике лета и специјалним ваздухопловним инструментима.

Пред рат је учествовао у припремама за оснивање ваздухопловно-техничког института у Београду и изради првих идејних пројеката домаћег аеротунела. У овом периоду инж. В. Сисојев се бави научно истраживачким радом који ће од тада па надаље бити његова трајна оријентација.


Диплома Техничког факултета Всеволода Сисојева.

Ратне године провео је у заробљеништву где је успевао да самостално разрађује неке од проблема стабилности лета ракета, о чему је после рата објавио неколико радова. Убрзо по повратку у земљу прикључио се групи стручњака која је настојала да оствари предратну идеју о оснивању домаћег ваздухопловно-техничког института (ВТИ). У ВТИ је радио од његовог оснивања августа 1946. као начелник Oдељења аеродинамике у којем се највише бавио научно-истраживачким радом али и пословима везаним за припреме и споровођење конкурса КРВ, избором најповољнијих пројеката авиона и пружањем помоћи појединим конструкторским групама.

Када су током 1947. створени услови за изгрању новог комплекса ВТИ у Жаркову, Сисојеву је поверено да пројектује аеротунел Т-32 који је пуштен у рад 21. маја 1952. чиме је престала потреба да се модели наших авиона испитују у иностраним тунелима. Следећи пројект је био велики аеротунел повратног ваздушног струјања са трансоничном комором Т-35, а затим је пројектовао велики трисонични аеротунел Т-38.

У току процеса пројектовања, израде и коришћења тих значајних и скупих уређаја, Сисојев се суочавао са бројним стручним и научним проблемима примењене аеродинамике и технике о којим је написао и објавио велики број радова у Саопштењима ВТИ у Жаркову, Војно-техничког института, Одељења техничких наука САНУ, часописима „Техника“, „Васиона“, „Гласник РВ и ПВО“ и другим. Неколико радова приказао је и на међународним састанцима и конгресима. Године 1954. био је један од оснивача Југословенског друштва за механику (ЈДМ) [1].

 


Реплика првог аеротунела браће Рајт из 1901.

Његов рад, „Прорачун колектора аеродинамичког тунела затвореног типа“, примљен је од Српске академије наука као докторска теза, па је маја 1955. промовисан за доктора техничких наука, а 1961. постао је и кандидат за дописног члана Академије.

Пензионисан је у чину ваздухопловно-техничког пуковника.

О каквом је човеку и стручњаку овде реч најбоље говори сећање једног његовог сарадника [2]:

"...Овде ме је примио мој највећи и први учитељ и старешина тада мајор инжењер Всеволод Сисојев. Нисам могао добити бољег учитеља, дивног и непоновљивог човека и стручњака, оснивача експерименталне аеродинамике у нашој земљи. Њему дугујем за целокупан свој развој и резултате постигнуте током рада и стварања у Институту.

Био је необично благ и добар човек, спреман да помогне и да укаже на евентуалне пропусте. Ако би се десило да неко од нас подређених начини неки погрешан корак у послу СИС или газда, како смо га звали, би позвао кривца и објаснио му у чему је погрешио и на крају указивања је додавао: "- Да знате, ја ово Вас ружим"."

Занимљивости

Всеволод Сисојев је избегао са породицом, као младић из СССР-а, од комуниста. После Другог светског рата ступио је у ЈНА као велики ваздухопловни стручњак, иако све до своје пензије, никад није укључивао у СКЈ. То није сметало да функционално и са чиновима редовно напредује, напротив увек је био цењен и уважаван с пуним разумевањем његове идеолошке позиције, коју он није никада ни на било који начин истицао. У току институтске каријере био је на челу оделења аеродинамике и добио је чин пуковника, далеко пре одласка у пензију.

Ваздухопловнотехнички институт је имао статус војне установе, у саставу ЈНА. Сва основна правила и обавезе су биле као у ЈНА. У оквиру тога је била обавезна политичка настава. Сисојев јој је присуствовао као и остали припадници Института. Нико од њега није очекивао и тражио било какво учешће и одговарајуће активности. Једноставно је седео заједно са свима и пошто је још раније био изгубио слух носио је слушни апарат, он га је једноставно за време те наставе искључивао. Нико му то није узимао за зло, напротив свима је био омиљен, поштован старешина и врхунски учитељ. Сарадници су га из милоште звали „газда“, он је то исправно схватао као гест поштовања и привржености.

Библиографија


Подзвучни аеротунел Т-32 из 1952.
(у радном делу је модел Г-2 галеба)

1. В.Сисојев, Анатомско подешавање брзина у аеродинамичком тунелу, Саопштење ВТИ, ВС-017, Жарково, 1951.

2. V. Sisojev, Sur les mesures de la vitesse de la veine dans une soufflerie aérodinamique (méthode photo-stroboscopique), Publications de l'Institut mathématique, 1953;

3. В. Сисојев, Основна начела надзвучних тунела, Саопштење ВТИ, ВС-026, Жарково, 1953.

4. В.Сисојев, Аеродинамички тунели великих брзина и променљиве густина, Саопштење ВТИ, ВС-040, Жарково, 1953.

5. В.Сисојев, Одређивање допунских брзина проузрокованих вртложним прстеном у ососиметричном координатном систему, Саопштење ВТИ, ВС-076, Жарково, 1954.

6. В.Сисојев, О зауставним тачкама у раванском односно ососиметричном пољу код невртложног кретања несабитљивог флуида, Саопштење ВТИ, ВС-078, Жарково, 1953.

7. В.Сисојев, Одређивање поправке код аеродинамичке ваге, Саопштење ВТИ, ВС-079, Жарково, 1955.


Лопатице аеротунела Т-35

8. В.Сисојев, М. Живадиновић, Регулисање брзине обртаја елисе аеродинамичког тунела, Саопштење ВТИ, ВС-120, Жарково, 1955

9. В.Сисојев, Одређивање губитака код аеродинамичких тунела, Саопштење ВТИ, ВС-125, Жарково, 1956.

10. В.Сисојев, Прорачун трајања неустаљеног режима при пуштању у рад аеродинамичког тунела, Саопштење ВТИ, ВС-132, Жарково, 1956.

11. В.Сисојев, Прилог решавању карактеристичних једначина четвртог степена у области стабилности линеарног динамичког система, Саопштење ВТИ, ВС-142, Жарково, 1957.

12. В.Сисојев, Теорија манометарске ваге, Саопштење ВТИ, ВС-151, Жарково, 1958.

13. В.Сисојев, Еластична линија крака ротора хеликоптера у обртају без узгона, Глас CCXX. Glas CCXX. Section des Sciences techniques. Acadrmie serbe des Scieces No 3, Belgrade, 1956.

14. В.Сисојев, Прорачун колектора аеродинамичког тунела затвореног типа, Српска академија наука, Посебна издања CCLXXVIII, Одељење техничких наука књига 5, Београд, 1967.


Радни простор аеротунела Т-35

15. В.Сисојев, Питање рентабилитета надзвучног тунела са погоном на млазне моторе, Библиотека Ваздухопловног гласника, Проблеми савремене технике, број 2.

16. В.Сисојев, О стабилности ракета, Васиона бр. 1 - 2, Београд, 1956.

17. В.Сисојев, Путеви у свемир, Васиона бр. 1 - 2, Београд, 1958.

18. В.Сисојев, Одређивање путање пројектила вођеног споном, Извештаји Војнотехничког института RRO-015, Београд, 1957.

19. В.Сисојев, Једначине динамичке равнотеже управљивог пројектила, Извештаји Војнотехничког института RRO-016, Београд, 1957.

20. В.Сисојев, Преносне функције пројектила вођеног радарским споном, Извештаји Војнотехничког института RRO-017, Београд, 1957.

21. В.Сисојев, Прерачунавање координата управљивог пројектила, вођеног радарским споном, Извештаји Војнотехничког института RRO-018, Београд, 1957.

22. В.Сисојев, Бројчани прорачун угаоних брзина и центрифугалних убрзања пројектила вођеног радарским споном, Извештаји Војнотехничког института RRO-025, Београд, 1958.

23. В.Сисојев, Навођење пројектила помоћу начина "променљивог претицања", Извештаји Војнотехничког института RRO-026, Београд, 1958.

24. В.Сисојев, Жироскопско стабилизирање пројектила вођеног радарским споном, Извештаји Војнотехничког института RRO-034, Београд, 1958.

25. Vsevolod Sisojev, Le tracé du profie d`um collecteur pour soufflerie sérpdynamique Technique et science aeronautique No 2 Tome 2, Paris 1956.

26. В.Сисојев, Аеродинамички тунел за надзвучне брзине, Ваздухопловни гласник, бр.1, Земун, 1953.

27. В.Сисојев, Одређивање струјног поља сабитљивости идеалног флуида за профилисање колектора аеродинамичког тунела, Глас Српске              академије наука CCXXXVII, Београд, 1958.

28. В.Сисојев, О проблематици уређаја за аеродинамичка испитивања, Техника,бр.8 ст.112, Београд, 1956.

29. В.Сисојев, Примена мерних трака код шестокомпонентне аеродинамичке ваге, Саопшења Ваздухопловнотехничког института VS-187, Београд, 1960.

30. В.Сисојев, Границе чврстоће тела у обртању, Извештаји UVTI R-23, 54, Београд, 1960.

31. В.Сисојев, Утицај неравнина при кретању по трачницама, Извештаји UVTI R-25, 55, Београд, 1960.

32. В.Сисојев, Предлог за трачнице за кретање са надзвучном брзином, Извештаји UVTI R-25, 56, Београд, 1960.

33. В.Сисојев, О прорачуну потребног притиска код ракетних саоница, Извештаји UVTI R-25, 57, Београд, 1960.

34. В.Сисојев, Основни појмови о струјању кроз млазник, Извештаји UVTI R-25, 58, Београд, 1960.

35. В.Сисојев, Чистоћа и тежина резервоара под притиском, Извештаји UVTI R-25, 59, Београд, 1960.

36. В.Сисојев, Степен корисног дејства надзвучног дифузора, Техника, бр.3, Београд, 1961.

37. В.Сисојев, О степену доброте надзвучних аеродинамичних тунела, Ваздухопловнотехнички институт VI-003, Београд, 1961.

Види још

Референце

[1] http://www.ssm.org.rs/doc/istorijat.htm (приступљено 18.04.2014.).

[2] Јовановић,Бранислав (2006.), 1.децембар 1918. - Сећања, Лума принт, Земун, ISBN 978-86-908577-2

Литература

  1. Пивко, Светополк. (1949.) Примењена Аеродинамика. Београд: Техничка књига.
  2. Prof. dr Miroslav Nenadović, Stabilnost i upravljivost letelica, prvi deo, knjige 1, 2 i 3, Mašinski fakultet, Beograd, 1971.g.
  3. Prof. dr Miroslav Nenadović, Stabilnost i upravljivost letelica, drugi deo, uzdužna stabilnost letelica, Mašinski fakultet, Beograd, 1972.g
  4. др. Златко Рендулић, Механика лета, 1987. године, Београд
  5. др. Златко Рендулић,(1960). Аеродинамика, Београд
  6. Pope.A and Goin.K.L-Wiley, High speed wind tunnel testing, 1965.
  7. http://www.ssm.org.rs/doc/istorijat.htm (приступљено 18.04.2014.).
  8. Јовановић,Бранислав (2006.), 1.децембар 1918. - Сећања, Лума принт, Земун, ISBN 978-86-908577-2
  9. Нинчић, Георгије (2011.), Мој живот - Аутобиографија, В. Нинчић, New Image, d.o.o., Земун, ISBN 978-86-914461-0-9